LIJEČNIČKI PREGLED ZA ZAPOSLENJE/POSAO S POSEBNIM UVJETIMA RADA